KLÆBU IL

Klæbu IL

Ski – Årsmøte

Sted: Digitalt  Dato og Tid: 08.03.21 kl.19.00 Saksliste:  Sak 1: Registrering av stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøte Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste  Sak 3: Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å signere protokollen Sak 4: Godkjenne årsberetning  Sak 5: Godkjenne årsregnskapet  Sak 6: Godkjenne budsjett  Sak 7: Valg av styre og […]