Betraktninger om støy – fra leder

Jeg blir litt trist når jeg ser diverse innlegg i Klæbuposten samt diverse samtaler på facebook.  Saksbehandling skal skje i møter. Der er det takhøyde for gode diskusjoner og så fattes det vedtak som er bindende i idrettslaget. Disse vedtakene må vi følge, også hvis en opplever å bli nedstemt.  Det skrives mye om støy. Det […]