KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling årsmøte Funkis 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE   Klæbu IL avdeling FUNKIS innkaller til årsmøte tirsdag 15.2.2022 kl.18.00 Sted: Klæbu svømmehall  Årsmøtet skal behandle følgende saker:  Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete   Sak 2: Godkjenne innkallingen   Sak 3: Godkjenne saklisten   Sak 4: Velge dirigent   Sak 5: Velge referent   Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen   Sak 7: Behandle avdelingens […]