Årsmøte 2022 Gjenvollhytta

                          Gjenvollhytta 28 februar kl 18.00 Åpning av møtet, v/leder Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent Valg av 2 til å underskrive protokollen Årsberetning Regnskap og Budsjett. Valg av nytt styre. Innkomne saker Vennlig hilsen Klæbu IL, Gjenvollhytta Jørn Erik Berg leder Tlf 906 22 627 Jorn.erik.berg@mataki.no