Sportsplan Fotball

Sportsplan er et veldig viktig arbeidsredskap for at trenerne i klubben skal tenke liktog at vi skal ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres. Den skal gi alle en fellesforståelse av hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.Med en omforent sportsplan vil trenere kunne gå inn i hvilket som helst alderstrinn,vite hvilken […]