Årsmøte 2022 – Fotball

1.03.2022 kl. 18.00-19.00Sted: Rådhuset i Klæbu Saksliste• Godkjenne de stemmeberettigede.• Godkjenne innkallingen og sakliste• Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll• Behandle årsmeldingen• Behandle regnskapet• Behandle budsjett• Behandle forslag og sakerSak 1.Hei,Jeg spiller inn en problemstilling som jeg ønsker diskutert i årsmøtet.På guttesiden mangler Klæbu Fotball lag for årgangene 2008, 2007 og […]

Innkalling til årsmøte 2022 – Hestesport

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu IL – HestesportÅrsmøtet avholdes 10. mars kl. 19:00 på Rådhuset i Klæbu.Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03. mars tilhestesport@klaebuil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én ukefør årsmøtet. Dokumenter for […]