KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøte 2022 Gjenvollhytta

                          Gjenvollhytta 28 februar kl 18.00

  1. Åpning av møtet, v/leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av 2 til å underskrive protokollen
  5. Årsberetning
  6. Regnskap og Budsjett.
  7. Valg av nytt styre.
  8. Innkomne saker

Vennlig hilsen

Klæbu IL, Gjenvollhytta

Jørn Erik Berg

leder

Tlf 906 22 627

Jorn.erik.berg@mataki.no

Facebook
Twitter
LinkedIn