KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøte Fotball – 2023

13.03.2023 kl. 19.00-21.00 Sted: Klæbuhallen sal B

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2: Godkjenne innkallingen og sakliste
Sak 3: Velge dirigent, referent samt medlemmer til å underskrive protokoll Sak 4: Behandle årsmeldingen
Sak 5: Behandle regnskapet
Sak 6: Behandle budsjett
Sak 7: Behandle forslag og saker
Sak 8: Fastsette medlemskontingent
Sak 9: Valg av styret

• Leder
• Nestleder
• Styremedlemmer
• Valgkomite for neste årsmøte

Facebook
Twitter
LinkedIn