KLÆBU IL

Klæbu IL

ÅRSMØTE KLÆBU IL O-AVD.

Rådhuset, tirsdag 1. mars kl. 19:00

SAKLISTE

  1. Åpning av møtet, v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning 6. Regnskap og Budsjett. 7. Valg av nytt styre. 8. Innkomne saker
  • saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 28/2
    WILS
    Påfølgende medlemsmøte
    Møt opp !!
    Mvh Styret

Facebook
Twitter
LinkedIn