KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøtet 2020 O-avdeling

Alle kandidatene er forespurt og sagt seg villig til 2 år, varamedlem for 1 år.
Kjersti Bø ønsker, om mulig, å fritas fra sekretærvervet og fortsette som styremedlem.
Bjørn Rønningen er derfor forespurt og sagt seg villig, om nødvendig, til å være sekretær.

Eksisterende styre

Valgkomiteens forslag til nye kandidater

Kandidater  til styret er;

  • Henning Lysaker
  • Kjersti Bø
  • Nils Ottar Svaan

Kandidat valgkomite er;

  • Oddmund Aarø

Retningslinjer

Styret inkl. leder velges på årsmøtet.

Leder er valgt inn i styret for en periode på 2 år, men selve ledervervet velges for 1 år

Selve styret konstitueres seg selv.

Facebook
Twitter
LinkedIn