Ski – Årsmøte

Sted: Digitalt  Dato og Tid: 08.03.21 kl.19.00 Saksliste:  Sak 1: Registrering av stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøte Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste  Sak 3: Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å signere protokollen Sak 4: Godkjenne årsberetning  Sak 5: Godkjenne årsregnskapet  Sak 6: Godkjenne budsjett  Sak 7: Valg av styre og […]

Årsmøtet 2020 O-avdeling

Alle kandidatene er forespurt og sagt seg villig til 2 år, varamedlem for 1 år.Kjersti Bø ønsker, om mulig, å fritas fra sekretærvervet og fortsette som styremedlem.Bjørn Rønningen er derfor forespurt og sagt seg villig, om nødvendig, til å være sekretær. Eksisterende styre Valgkomiteens forslag til nye kandidater Kandidater  til styret er; Henning Lysaker Kjersti […]

Innkalling til årsmøte – Håndball

Velkommen til årsmøte for Klæbu IL Håndball Mandag 18.03.2021, kl 19:00 Møtet avholdes digitalt med påmelding i Rubic.Frist for påmelding er Fredag 12.Mars 2021 KL 12.00 Sakliste1: Godkjenne de stemmeberettigede2: Godkjenne innkalling3: Godkjenne sakliste4: Velge møteleder5: Velge referent6: Velge to personer til å underskrive protokollen7: Behandle avdelingens årsberetning(Årsberetning for lagene gjennomgås ikke men distribueres i […]

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger: 1. Hovedstyret i KIL følger regjeringens anbefaling og vedtar at alle innendørs idrettsaktiviteter utsettes til etter 18 januar.  2. Utendørs idrettsaktiviteter uten kontakt kan gjennomføres hvis det er forenelig med de til enhver tid gjeldende smittevernregler og at respektive avdelingsstyrer vurderer det som forsvarlig. Avdelingene kan […]

Nordmarka Rundt

Normarka rundt nærmer seg og vi tar sikte på gjennomføre arrangemanget helga 16-17 januar. Det vil komme oppdatering vedr. smittevernstiltak. Vi ønsker alle store og små velkommen til en flott opplevelse.