KLÆBU IL

Klæbu IL

Tilsynsvakt (håndball)

På denne siden finner du en oversikt over håndballens fordeling av tilsynsvakter for sesongen 2022/2023. I tillegg vil du finne lenker til instrukser og skjema som benyttes ved gjennomføring av tilsynsvakt.

Kort oppsummert (for tilsynsvakter)

Opplæring: Opplæring som tilsynsvakt må gjennomføres hver 6.måned (samt hvis du ikke har vært tilsynsvakt etter 1.8.2022). Du finner skjema for opplæringspunkter i den blå permen i hver hall. Ta kontakt med lagleder for mer info.

Chromebook: Registrer deg inn i regnearket med navn, navn på utøver og antall timer.
Dette brukes som grunnlag til utbetaling av kompensasjon.

Besøkslogg: Trenere/lagledere skal registrere seg både når de kommer og når de drar.

Oppmøte-dokumentet: Kryss av/marker oppmøte når de ulike lagene møter til trening.

Arbeidsliste: Gå igjennom og utfør oppgavene på arbeidslisten i den røde permen.

Feil eller mangler: Registreres i egen bok som ligger i de respektive hallene.

Ved akutte situasjoner vil telefonnummeret til Trondheim kommunes
vakttelefon stå i instruksen fra kommunen.

Kort oppsummert (for lagledere)

Vaktene fordeles enten med håndsopprekning eller ved å tildele vakter. Skulle det oppstå problemer med å fordele vaktene benytt Facebook-siden “Lagledere Klæbu Håndball” for å sjekke om noen andre lag kan ta vakten(e).

Lagledere har det overordnet ansvaret for at det avtales overlevering av adgangskort til den aktuelle hallen. En smidig løsning er at påtroppen vakt (første vakt mandag) avtaler med avtroppende vakt for henting eller levering.

Alle tilsynsvakter skal ha opplæring før de kan være tilsynsvakt. Dette kan enten tas samlet eller ved at avtroppende vakt har opplæring med påtroppende vakt (gjerne planlegg overlappende tidspunkt for å ha tid til opplæring).

NB! På grunn av variasjon i størrelsen på lagene er noen årsklasser slått sammen slik at byrden fordeles. Lagledere på disse lagene må avtale fordelingen internt.

Klæbuhallen

Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.1000 – 2000 (oppmøte kl.0945)
Søndag kl.0900 – 2100 (oppmøte kl.0845)

ÅrUkeAnsvarlig lagKommentar/merknad
2022
202234J2008
202235G2008/G2009*
202236J2010
202237J20
202238J2006
202251J2009Hallen er stengt f.o.m. 23.12.
202252*******Juleferie – hallen er stengt
2023
20231G2010/G2009
20232J2008
20233G2011
20236J2009
202311K3
202312J2006
202313G2010/G2009
202314*******Påskeferie – hallen er stengt
202315J2012

Tanemshallen

Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.0900 – 2000 (oppmøte kl.0845)
Søndag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)

ÅrUkeAnsvarlig lagKommentar/merknad
2022
202241*******Høstferie
202242G2011
202244J2011
202245G2014
202246J2012
202247G2012
202248K3
202249G2010/G2009
202250J2010/J2007
202251J2008Hallen er stengt f.o.m. 23.12.
202252*******Juleferie – hallen er stengt
2023
20234J2011
20235G2014
20236J2010/J2007
20238*******Vinterferie – hallen er stengt
20239J2012
202310J2006
202312J2010/J2007
202313J2008
202314*******Påskeferie – hallen er stengt

Instrukser (fra Trondheim Kommune)

Lenke til opplæringsskjema (kommer)

Lenke til oppgaveskjema (kommer)

Sist oppdatert 27. november 2022 kl. 21:04 (åpningstider Tanemshallen)