KLÆBU IL

Klæbu IL

Betraktninger om støy – fra leder

Jeg blir litt trist når jeg ser diverse innlegg i Klæbuposten samt diverse samtaler på facebook. 

Saksbehandling skal skje i møter. Der er det takhøyde for gode diskusjoner og så fattes det vedtak som er bindende i idrettslaget. Disse vedtakene må vi følge, også hvis en opplever å bli nedstemt. 

Det skrives mye om støy. Det som kjennetegner denne støyen er stadige omkamper fra i all hovedsak en gruppering som ikke aksepterer vedtak om daglig leder og at idrettslaget skal være arrangør av tilstelninger som feks 5- dagsfesten og Klæburock mv. Denne grupperingen jobber aktivt inn mot media, politikere, kommuneadministrasjon osv. Særlig i forkant av årsmøter. Det skapes et inntrykk av at klubbens økonomi ødelegges, at vi har tapt penger på Klæburock, at idrettslaget drives uetisk og ulovlig, at jeg har bevilget meg styrehonorar (jeg jobber gratis), at vi fusker med koronamidler mv. 

Støyen er rett og slett omkamper fra en gruppering som ikke aksepterer vedtak som er fattet. Hovedstyret har i stor grad prøvd å ignorere denne støyen i håp om at det går over. Det gjør den ikke. I siste hovedstyremøte var det en diskusjon hva som må gjøres. Det ble ikke vedtaksført, men det er enighet i hovedstyret at noen må innkalles til samtale mht. hvordan det er greit å uttale seg om eller på vegne av idrettslaget i media, facebook eller i andre sammenhenger. Spesielt hvis det kan oppfattes av barn og unge. Vi må være tydeligere her. Dette kan også innebære at noen finner det riktig å forlate idrettslaget. 

For å avslutte med noe positivt og som er det vi alle brenner for. Skape glede for barn og unge. Sommeridrettsskolen og sommereventyret arrangeres av idrettslaget i sommer. Her tilbyr vi 270 – 300  barn gratis aktiviteter over flere uker. Dette er finansiert ved at daglig leder har skaffet ca. 1 mill i øremerkede midler fra sponsorer og stiftelser ol. slik at det også blir et kostnadsfritt arrangement for idrettslaget. Vi har også ansatt 69 positive ungdommer fra Klæbu som i stor grad skal stå for gjennomføringen. Dette er inkludering og er noe vi kan være stolte av ☺

Flest mulig, lengst mulig 👍

Facebook
Twitter
LinkedIn