Johan Nordahl Brun Marsjen 2022

ARRANGERES LØRDAG 7.MAI MED START KL.12.00 Starten går fra rådhuset og en kan velge mellom lang løype (14 km) og kort løype (7km). Startkontingent: voksne kr. 50,- og barn/honnør kr. 30,-Ta lørdagstrimmen ved å gå turmarsj sammen med mange andre. Om du vil kan du bruke marsjen i for kravet til utholdenhet til idrettsmerke.Deltakerpins og […]

Plan for allidrett orientering 2022

KVELDER OG OPPMØTESTEDER Se oppsettet nedenfor. Oppmøte kl. 18:00. Økta vil vare 60-75 minutter.Vi oppfordrer på det sterkeste at foreldre blir med på aktivitetene. Dag/Dato Oppmøtested Torsdag 12/5 Tanem skole (baksida) Torsdag 19/5 Tanem skole Torsdag 2/6 Tanem skole Torsdag 9/6 Tanem skole – sommeravslutning (Premieløp Torsdag 25/8 Tanem skole Torsdag 1/9 Tanem skole Torsdag […]

Årsmøte i Klæbu idrettslag 2022

Meld deg på årsmøtet her Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag Årsmøte avholdes fysisk den 24. mars 2022 kl 18:00 i Klæbuhallen sal B Les mer i vedlagt PDF

Årsmøte 2022 – Fotball

1.03.2022 kl. 18.00-19.00Sted: Rådhuset i Klæbu Saksliste• Godkjenne de stemmeberettigede.• Godkjenne innkallingen og sakliste• Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll• Behandle årsmeldingen• Behandle regnskapet• Behandle budsjett• Behandle forslag og sakerSak 1.Hei,Jeg spiller inn en problemstilling som jeg ønsker diskutert i årsmøtet.På guttesiden mangler Klæbu Fotball lag for årgangene 2008, 2007 og […]

Innkalling til årsmøte 2022 – Hestesport

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu IL – HestesportÅrsmøtet avholdes 10. mars kl. 19:00 på Rådhuset i Klæbu.Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03. mars tilhestesport@klaebuil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én ukefør årsmøtet. Dokumenter for […]

ÅRSMØTE KLÆBU IL O-AVD.

Rådhuset, tirsdag 1. mars kl. 19:00 SAKLISTE Åpning av møtet, v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning 6. Regnskap og Budsjett. 7. Valg av nytt styre. 8. Innkomne saker saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen […]

Sportsplan Fotball

Sportsplan er et veldig viktig arbeidsredskap for at trenerne i klubben skal tenke liktog at vi skal ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres. Den skal gi alle en fellesforståelse av hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.Med en omforent sportsplan vil trenere kunne gå inn i hvilket som helst alderstrinn,vite hvilken […]

Årsmøte 2022 Gjenvollhytta

                          Gjenvollhytta 28 februar kl 18.00 Åpning av møtet, v/leder Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og referent Valg av 2 til å underskrive protokollen Årsberetning Regnskap og Budsjett. Valg av nytt styre. Innkomne saker Vennlig hilsen Klæbu IL, Gjenvollhytta Jørn Erik Berg leder Tlf 906 22 627 Jorn.erik.berg@mataki.no

Saksdokumenter for 2022 ekstraordinært årsmøte

Saksliste for årsmøte i Klæbu Idrettslag Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  Sak 2: Godkjenne innkallingen  Sak 3: Godkjenne sakslisten  Sak 4: Godkjenne forretningsorden  Sak 5: Velge dirigent  Sak 6: Velge referent  Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 8: Klæbu IL avd. Funkis søker medlemskap i Norsk Innebandyforbund  Med vennlig hilsen  styret […]