Ski – Årsmøte

Sted: Digitalt  Dato og Tid: 08.03.21 kl.19.00 Saksliste:  Sak 1: Registrering av stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøte Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste  Sak 3: Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å signere protokollen Sak 4: Godkjenne årsberetning  Sak 5: Godkjenne årsregnskapet  Sak 6: Godkjenne budsjett  Sak 7: Valg av styre og […]

Premier for sesongens Telenorkarusell

Premier for sesongens Telenorkarusell deles ut ⏱  Tirsdag 19. mai kl 18-19⏱  Tirsdag 26. mai kl 18-19 Ved skibua i Lauvåsen ⚠️ HUSK – TA MED STARTNUMMER