Betraktninger om støy – fra leder

Jeg blir litt trist når jeg ser diverse innlegg i Klæbuposten samt diverse samtaler på facebook.  Saksbehandling skal skje i møter. Der er det takhøyde for gode diskusjoner og så fattes det vedtak som er bindende i idrettslaget. Disse vedtakene må vi følge, også hvis en opplever å bli nedstemt.  Det skrives mye om støy. Det […]

Klæburock

KLÆBUROCK: Det stilles fremdeles spørsmål om Klæburock i bygda. Dette er informasjon som har vært gitt tidligere, men som det kanskje er greit å gjenta. Det må presiseres at korrekt informasjon om idrettslaget fås av idrettslaget. Ha en sunn dose skepsis til ting som skrives i media, facebook ol.   Klæburockens historie: Våren 2019, ble lokalt næringsliv og […]

Årsmøtepapirer Klæbu IL

Her kommer årsmøte-papirene til årsmøtet i Klæbu Idrettslag. Digitalt årsmøte – regnskap. Del.1 Pga. restriksjoner mht. fysiske møter gjennomføres et enkelt digitalt årsmøte hvor vi kun godkjenner regnskap søndag den 13. juni klokka 18.00. Alle andre saker trekker vi og gjennomfører som et fysisk møte så snart det lar seg gjøre. Det vil tidligst være […]

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger: 1. Hovedstyret i KIL følger regjeringens anbefaling og vedtar at alle innendørs idrettsaktiviteter utsettes til etter 18 januar.  2. Utendørs idrettsaktiviteter uten kontakt kan gjennomføres hvis det er forenelig med de til enhver tid gjeldende smittevernregler og at respektive avdelingsstyrer vurderer det som forsvarlig. Avdelingene kan […]