KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling årsmøte 2023 – Ski

Innkalling til årsmøte i Klæbu IL Ski 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu IL Ski.

Årsmøtet avholdes 13.02.2023 kl. 19:30 på Rådhuset i Klæbu, Vikingvegen 8.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes ved å bruke vedlagte mal, og være innsendt senest 26.01.2023 til ski@klaebuil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klaebuil.no senest 06.02.2023 Innkomne saker blir gjort tilgjengelig samme sted.

Påmelding til årsmøtet, både for møteberettigete og observatører, gjøres via påmeldingslink til Rubic.

https://app.rubic.no/Public/Events/4777

Av praktiske hensyn er påmeldingsfrist satt til 10.02.2023.

De som har møterett til årsmøtet, er:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Klæbu IL – Ski i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klæbu IL – Ski. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Klæbu ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Klæbu IL – Ski kontaktes per e-post: ski@klaebuil.no eller Ingvild Harr Lian, kontaktes på telefon: 45 28 50 13.

Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret i Skiavdelingen

Facebook
Twitter
LinkedIn