KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling til årsmøte – Håndball

Velkommen til årsmøte for Klæbu IL Håndball

Mandag 18.03.2021, kl 19:00

Møtet avholdes digitalt med påmelding i Rubic.
Frist for påmelding er Fredag 12.Mars 2021 KL 12.00

Sakliste
1: Godkjenne de stemmeberettigede
2: Godkjenne innkalling
3: Godkjenne sakliste
4: Velge møteleder
5: Velge referent
6: Velge to personer til å underskrive protokollen
7: Behandle avdelingens årsberetning
(Årsberetning for lagene gjennomgås ikke men distribueres i et samlet PDF.)
8 Regnskap 2020
9: Budsjett 2021
10: Innkomne saker
11: Fastsette treningsavgift
12: Budsjett
13: Valg
Innkomne saker må være hos styret innen torsdag 04.03.21 kl 18.00

Facebook
Twitter
LinkedIn