Klæbu IL

flest mulig – lengst mulig

Instruks for smitteforebygging ved kamp KLÆBUHALLEN

 1. Hensikten med denne instruks er å ivareta smittevern ved gjennomføring av kamper i Klæbuhallen. Instruksen baserer seg på NIF bestemmelser og retningslinjer gitt av Trondheim kommune.
 • Antall publikum som tillates i Klæbuhall under kamp er 60 personer under nåværende smitteverntiltak.
 • Enkeltkamper: Ansvar for at tiltakene i denne instruksen følges ligger på lagleder for hjemmelag i Klæbu IL Håndball.

Dersom kamp er mellom to utenforstående lag faller ansvar på det lag som iht kampoppsett er «hjemmelag», ansvar for å kommunisere denne instruks til «hjemmelag» tilfaller da tilsynsvakt.

Hall-ansvar fordelt til lag (helger med kioskansvar):

Dersom det på kampdager er fordelt kampverter (kioskvakter, kjøkken) til et bestemt lag tilfaller gjøremål i denne instruks det lag som har ansvar i hall.

 • Gjennomføring:

Før kamp:

 • 3 personer møter opp i god tid før oppmøtetid for lag.
 • Kontakt tilsynsvakt, avtal hvilken garderober som skal nyttes, hvem viser lagene til garderobe.
 • Alle 3 skal bære GUL refleksvest. Vester har tilsynsvakt.
 • Hjemmelag må avtale på forhånd hvem som foretar utvask fra tribune, gang og trapp, toaletter 2.etg samt garderober.

Fordeling av oppgaver:

Inn- og utgang 1-2 personer:

– Informer utøver hvilken garderobe dem skal til

              – informer lagledere om innskriving i loggbok hos tilsynsvakt.

              – Informer publikum om håndhygiene og registrering. Registrering  

     gjennomføres enten ved hjelp av Rubic QR-kode, papir liste eller Sesam-APP.     QR-kode for Covid-sporing er generert for hver enkelt kamp i Rubic under Aktivitet – Kamp.

              – Ved kampslutt påse at publikum effektivt forlater hallen og ikke oppholder

  seg i gang og ikke rett på utsiden av inngang.

Tribune, 1-2 personer:

              – Påse at publikum overholder 1-m regelen ved å KUN sitte på merkede steder.

                   Selv om man er i familie SKAL 1-metersregelen overholdes.

 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i gang eller trappegang.
 • Det er ikke tillatt å drive aktivitet/lek på tribuneområdet, tilskuere skal  

  forholde seg rolig på sin plass.

 • Ved åpen kiosk påse at det ikke blir kø og at 1-metersregelen overholdes.
 • Ved Kampslutt skal publikum ledes ut av tribuneområdet ved å først slippe

bortepublikum ut deretter hjemmepublikum. Alt publikum skal trekke ned og ut av hall umiddelbart.

Etter kamp:

Hjemmelag skal vaske tribuner, gang og toalett 2.etg, trapp og garderober som har vært i bruk.  Med vask menes rengjøring av kontaktpunkter som:

 • Tribunene: alle sitteflater, rekkverk, dørhåndtak, lysbrytere.
 • Gang: Dørhåndtak, rekkverk
 • Toalett: Klosett, servant, blandebatteri, dørhåndtak, utside såpedispenser.
 • Garderober: Sittebenker, knagger, dørhåndtak, toalett. Her skal også gulv og dusjer

   (dersom brukt) vaskes.

All vask av fellesområdet skal gjøres med vann og såpe. Brukt utstyr skal legges i rød tøypose/returpose på vasketralle.

Antibac og øvrige sprit/alkoholholdige desinfiseringsmidler skal kun benyttes til håndhygiene og skal ikke benyttes på kontaktflater, benker og bord.

Det er tilsynsvaktens oppgave å påse at utstyr for vasking er tilgjengelig for hjemmelaget før kampstart.

Klæbu 15.10.2020

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn