Klæbu IL

flest mulig – lengst mulig

Instruks for smitteforebygging ved kamp TANEMSHALLEN

 1. Hensikten med denne instruks er å ivareta smittevern ved gjennomføring av kamper i Tanemhallen. Instruksen baserer seg på NIF bestemmelser og retningslinjer gitt av Trondheim kommune.
 • Antall publikum som tillates i Tanemhallen under kamp er 24 personer under nåværende smitteverntiltak.
 • Enkeltkamper: Ansvar for at tiltakene i denne instruksen følges ligger på lagleder for hjemmelag i Klæbu IL Håndball.

Dersom kamp er mellom to utenforstående lag faller ansvar på det lag som iht kampoppsett er «hjemmelag», ansvar for å kommunisere denne instruks til «hjemmelag» tilfaller da tilsynsvakt.

Hall-ansvar fordelt til lag (helger med kioskansvar):

Dersom det på kampdager er fordelt kampverter (kioskvakter, kjøkken) til et bestemt lag tilfaller gjøremål i denne instruks det lag som har ansvar i hall.

 • Gjennomføring:

Før kamp:

 • 2 personer møter opp i god tid før oppmøtetid for lag.
 • Kontakt tilsynsvakt, avtal hvilken garderober som skal nyttes, hvem viser lagene til garderobe.
 • Begge skal bære GUL refleksvest. Vester har tilsynsvakt.
 • Hjemmelag må avtale på forhånd hvem som foretar utvask fra tilskuerområdet og garderober.

Fordeling av oppgaver:

Inn- og utgang 1 person:

– Informer lagledere/trenere hvilken garderobe som skal benyttes.

              – informer lagledere/trenere om inn- og utskriving i loggbok hos tilsynsvakt.

              – Informer publikum om håndhygiene og registrering. Registrering  

     gjennomføres enten ved hjelp av Rubic QR-kode, papir liste eller Sesam-APP.     QR-kode for Covid-sporing er generert for hver enkelt kamp i Rubic under Aktivitet – Kamp.

 • Henvis flest mulig til å bruke skohylle. Sko skal ikke stå i hovedpassasje i gang

   da denne er rømningsvei og må holdes åpen.

 • Ved kampslutt påse at publikum effektivt forlater hallen og ikke oppholder

  seg i gang og ikke rett på utsiden av inngang.

Tilskuerområdet: 1 person:

              – Påse at publikum overholder 1-m regelen ved å KUN sitte/stå på merkede  

                 steder. Selv om man er i familie SKAL 1-metersregelen overholdes.

 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i gangen.
 • Det er ikke tillatt å drive aktivitet/lek på i tilskuerområdet, tilskuere skal  

  forholde seg rolig på sin plass.

 • Ved pause i kampen skal ingen som ikke er på spillende lag ut på spilleflaten

   for lek/ballspill. Viktig å informere foreldre med barn om dette tidlig.

 • Ved åpen kiosk påse at det ikke blir kø og at 1-metersregelen overholdes.
 • Ved Kampslutt skal publikum ledes ut av tribuneområdet ved å først slippe

bortepublikum ut deretter hjemmepublikum. Alt publikum skal trekke ned og ut av hall umiddelbart.

Etter kamp:

Hjemmelag skal vaske tilskuerområdet og garderober som har vært i bruk. Med vask menes rengjøring av kontaktpunkter som:

 • Tilskuerområdet: Gulv og benker vaskes/tørkes av.
 • Gang: Dørhåndtak.
 • Garderober: Sittebenker, knagger, dørhåndtak, toalett. Her skal også gulv og dusjer

   (dersom brukt) vaskes.

 • Sekretariat: Bord og stoler vaskes, Ipad og målregistreringspanel tørkes av med tørr

   microfiberklut.

All vask av fellesområdet skal gjøres med vann og såpe.

Antibac og øvrige sprit/alkoholholdige desinfiseringsmidler skal kun benyttes til håndhygiene og skal ikke benyttes på kontaktflater, benker og bord.

Microfiberkluter og mopper skal KUN nyttes en gang. Brukt utstyr skal legges i rød tøypose/returpose på vasketralle.

Det er tilsynsvaktens oppgave å påse at utstyr for vasking er tilgjengelig for hjemmelaget før kampstart.

Når publikum og utøver har forlatt hallen og vasking er utført varsles tilsynsvakt før man forlater hallen.

Klæbu 15.10.2020

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn