KLÆBU IL

Klæbu IL

Invitasjon til årsmøte 2023 – Badminton

Det inviteres herved til Årsmøte 2023 i Klæbu IL Badminton.
Møtet avholdes onsdag 15. februar kl 19:00 i Klæbu Rådhus (Vikingveien 8)

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn saker de ønsker tatt opp, innen onsdag 18. januar. Disse sendes til styret på mail : badminton@klaebuil.no

Fullstendig saksliste vil utarbeides av styret og gjøres tilgjengelig for våre medlemmer senest 8. februar 2023.
Årsmøtedokumenter legges ut på Klæbu IL`s hjemmeside : https://www.klaebuil.no/avdelinger/badminton/dokumenter-og-skjema/

Stemmerett : Alle som har vært medlem av Klæbu IL Badminton i minst 1 måned, og som fyller 15 år eller mer i kalenderåret 2023, og som har gjort opp sine økonomiske forpliktelser i Klæbu IL Badminton har stemmerett på årsmøtet. Disse kan også stille til valg / påta seg verv i Klæbu IL Badminton.

Alle medlemmer har rett til å delta i møtet, uttale seg og komme med forslag.

Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til styreleder i Klæbu IL Badminton, Line Eldegard. Tlf : 99388189
Mail : badminton@klaebuil.no

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet 2023.

Med vennlig hilsen
styret i Klæbu IL Badminton

Facebook
Twitter
LinkedIn