Klæbu IL

flest mulig – lengst mulig

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger

logo

Klæbu ILs hovedstyre har vedtatt følgende etter myndighetenes anbefalinger:

1. Hovedstyret i KIL følger regjeringens anbefaling og vedtar at alle innendørs idrettsaktiviteter utsettes til etter 18 januar. 

2. Utendørs idrettsaktiviteter uten kontakt kan gjennomføres hvis det er forenelig med de til enhver tid gjeldende smittevernregler og at respektive avdelingsstyrer vurderer det som forsvarlig. Avdelingene kan gi tillatelser til utendørs idrettsaktivitet under følgende forutsetninger:

  • Det må kunne holdes 1 meters avstand under hele aktiviteten.
  • Alle aktiviteter skal risikovurderes ihht gjeldende smittevernregler for å sikre forsvarlig gjennomføring.
  • Det skal gjennomføres deltakerregistrering.
  • Aktiviteter som krever samkjøring skal ikke gjennomføres.
  • Aktiviteter som krever reise til andre kommuner skal ikke gjennomføres.
  • Ved smitteutbrudd i Klæbu vil styret raskt kunne stramme inn ytterligere.
  • Føre var prinsippet gjelder. Er vi i tvil om aktiviteten er forsvarlig å gjennomføre skal den ikke gjennomføres slik situasjonen er nå.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn