Klæbu IL

flest mulig – lengst mulig

Klæburock

80189986_2427964884084505_7534713770786947072_n

KLÆBUROCK: Det stilles fremdeles spørsmål om Klæburock i bygda. Dette er informasjon som har vært gitt tidligere, men som det kanskje er greit å gjenta. Det må presiseres at korrekt informasjon om idrettslaget fås av idrettslaget. Ha en sunn dose skepsis til ting som skrives i media, facebook ol.  

Klæburockens historie: Våren 2019, ble lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner innkalt til et møte med daværende ordfører Kirsti Tømmervold. Bakgrunnen var at gamle Klæbu kommune ønsket å gi en gave til bygdas befolkning, ettersom det kun var noen mnd igjen til vi skulle bli en ny kommune. Det ble bevilget kr.600.000.- til dette arrangementet som skulle gi barn og unge et gratis arrangement og voksenfesten skulle ha lav billettpris. Klæbu IL fikk tildelt dette arrangementet av Kirsti Tømmervold, da på bakgrunn av at de trodde vi som da ville bli den største gjenværende organisasjonen i bygda, kunne videreføre Klæburock som en tradisjon og bygda løft. Vi skulle samarbeide med Totallyd og Tonje Vanebo for å få til et arrangement som skulle bli husket og ønsket på nytt hvert år. Pengene ( kr.600.000.-) var midler som skulle brukes til å skape en totalpakke og ett arrangement som hadde en standard. Klæbu IL skulle ikke sitte igjen med disse midlene etter endt Klæburock. Klæbu IL skulle sitte igjen med det vi tjente på kiosk/bar. Dette ble besluttet i formannskapet i gamle Klæbu kommune og videreformidlet til Klæbu IL sitt hovedstyre. Gamle Klæbu kommune ga oss også en garanti på at om vi skulle få ett arrangement i underskudd, ville de kompensere dette. Sittende hovedstyre så potensialet og ga vedtak på å gjennomføre. Da vel vitende om statuttene i midlene vi mottok.

Resultat Klæburock 2019: Arrangementet ble en kjempesuksess. Vi hadde utsolgt konsert. Og det møtte mange barn og unge på gratis arrangementene. Artistene ga også inntrykk av ett arrangement med høy profesjonalitet. Legger ved resultatrapporten i vedlegg. NB: les at minus foran tall er pluss. Klæburock hadde en inntekt på 1.2 og ett resultat på kr.139.421.- (les overskudd) Vi hadde også ett innkjøp av gjenbruksmateriell på ca.100.000.- som vil brukes i kommende arrangement.

Klæburock 2020: Vi hadde medlemsmøte hvor Tonje Vanebo kom og presenterte hvordan Klæburock 2020 skulle gjennomføres. HS var til stede, og ett fåtall andre medlemmer. Når det rigges scene er det viktig å utnytte den til det fulle. Scenen koster det samme uansett hvor mange arrangement man har på den. Så planen som ble lagt frem var en sittende konsert på fredag kveld, dette skulle være ett roligere arrangement for voksne/eldre, med bar/mat. Lørdag formiddag skulle det arrangeres en familiedag med artister, ansiktsmaling, is, kiosk og alt som hører en familiedag til. Lørdag kveld skulle da være voksen fest med artister som f.eks Too far gone. Budsjettet ligger ved som skjermbilde i vedlegg. Det ble budsjettert med ett overskudd på kr.262.500.- Grunnen til at vi budsjetterte med ett resultat høyere enn året før, er at ingen arrangement i 2020 skal være gratis, og det skulle være normalpris på konsertbilletter. Og vi hadde flere sponsorer på plass. NB: De sponsorene vi har avtale med, har vi terminert kontrakt til, slik at vi ikke fikk utbetalt midlene grunnet pandemien, og vi har ny avtale når neste Klæburock kan arrangeres. Vi trenger ikke å gjøre like store innkjøp på rekvisitter, som vi gjorde innkjøp på sist arrangement. Vi måtte betale kr.150.000.- i forskudd til bookede artister i februar 2020, (før pandemien) Dette er helt normalt i bransjen til slike arrangement. HS var informert om dette og det var vedtak på det. Klæburock 2020 ble dessverre avlyst grunnet Covid 19.

 Krisepakke: Klæbu IL som er registrert i frivillighetsregisteret fikk mulighet til å søke Krisepakke 3 på Klæburock og 5-dagsfesten. Her fikk vi igjen de kr.150.000.- som var faktiske utgifter. I tillegg fikk Klæburock 70% kompensasjon på tapt inntekt og 5-dagsfesten 50% kompensasjon på tapt inntekt, dette grunnet at retningslinjene på krisepakken i desember var lagt på lavere kompensasjonsordning enn Klæburocken som skulle arrangeres i oktober. Klæburock fikk 499.000.- da inkludert de faktiske utgiftene.

Den 4/8-2020 betalte vi tilbake 40 tusen i allerede kjøpte billetter for 2020 arrangementet, til de som hadde kjøpt billett. Dette ble kompensert i krisepakke. Den 11/12-2020 ble det  utbetalt dugnadspenger til avdelingene fra 2019 arrangementet. Dette var totalt kr.24.000.- til de avdelingene som deltok. Overskuddet til 5-dagsfesten ble overført håndball og fotball den 13/2  med kr.69.000.- hver. I krisepakken mottatt for Klæburock og 5-dagsfesten ca kr.499.000.-inkludert de kr.150.000.- som hadde gått ut av konto. Vi søkte krisepakke i henhold til budsjett og faktiske kostnader. Og pengene står på bankkonto. Legger ved link til hjemmesiden her under, der månedsrapportene legges ut. Der ser dere hva som står på bankkonto til hele KIL, da også kontoen Klæburock.

https://www.klaebuil.no/wp-content/uploads/2021/03/Klaebu-IL-01.21-Offisielt.pdf

Klæburock 2021: Etter vedtak ,skal det gjennomføres en ny Klæburock og forhåpentligvis 5-dagsfest. Vi hadde håp om å få gjennomført dette i mai 2021, noe alle vet ikke går. Her kan vi ikke søke ny krisepakke, da retningslinjene sier at man må ha fått tillatelse for arena på forhånd. Her har dessverre ikke Trondheim kommune lagt oss til i bookingbasen, som gjør at vi ikke blir bevilget for avlyst arrangement. Vi har ser derfor på muligheten til å flytte alt til julen og arrangere en utvidet 5-dagsfest. Her er artister som vanlig booket lang tid på forhånd. Vi har ikke betalt ut noe her, og når vi må forskuttere, så blir dette som sist, at må vi avlyse grunnet covid 19, sier myndighetene at krisepakken gjelder for faktiske utgifter. Hva som skjer i julen er under planlegging, men vi endrer ikke på budsjett, da vi utnytter scenen som vanlig med sittende konsert, men endrer familiedagen til juletrefest for familien, med det som hører til her, som nisse, godteposer og annen morro. Vi tenker også å teste ut LAM med E-sport på samme tid, men dette er helt i startgropen, og vil ikke bli lansert enda. Artisten som er booket, kan vi ikke gå ut med navnet til enda, da det står i kontrakt, men tenker innen noen få uker, kan dette lanseres. Det er ikke lagt ned mye jobb her enda, da vi ønsker å se utviklingen i pandemien, og vi ønsker noen fra HS eller avdelinger med i planleggingen.

Noen avsluttende ord: Klæburock og 5-dagsfesten er to arrangement som gir bygda Klæbu ett løft. 5-dagsfesten er jo en mangeårig tradisjon, og Klæburock er et arrangement som alle i bygda skal ha glede av, liten som stor. En festival over 2-3 dager med spennende innhold. Der vi inkluderer lokalt næringsliv, andre frivillige organisasjoner kan tjene på dugnad og vi ønsker å la kulturskolen, teatergrupper osv få vise seg frem på scenen for innbyggerne. Vi har forpliktelser med det samme næringslivet og artister som vi informerte om i årsmøtet i desember. Det har ikke blitt betalt ut noe fra bankkonto pr nå, og det er vedtak om å gjennomføre dette, som informert om tidligere. Og alle vet jo at gjennomføringen av dette er noe vi ikke kan forutse grunnet covid 19.

MVH Klæbu IL

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn