KLÆBU IL

Klæbu IL

Fullmaktsmatrise Vedtatt

FULLMAKTSMATRISE FOR IKKE BUDSJETTERTE KOSTNADER FOR KLÆBU IDRETTSLAG. Denne fullmaktsmatrisen ble vedtatt på styremøte den 29-04-2022 i Hovedstyremøte 4 i 2022. Se fullmaktsmatrise her

Instruks utøver-konto

Utøverkonto skal etableres etter idrettskolen og når ny utøver starter i laget. Alle utøvere starter med 0,- på konto. Det er ikke anledning til å overføre frafelleskonto til utøverkonto ved etablering. Det skal etableres rutiner for til enhver tid ha oversikt på utøvernes saldo. Ved dugnader i laget skal det fremkomme om- og hvilken fordeling […]

Økonomihåndbok

INNLEDNINGØkonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Klæbu IL for å sikre god økonomistyring.Hovedstyret i Klæbu IL har det overordnede ansvaret for idrettslagets økonomi, mens avdelingenehar budsjett-og resultatansvar for sin avdeling. Herunder også for sine prosjekter og lagØkonomihåndboken er skrevet for å informere alle ansatte og frivillige i hele idrettslaget omhvordan økonomirutinene i idrettslaget fungerer.Her skal […]

Instruks for varsling

Se Idrettsforbundets retningslinjer her: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf

Klæbu for alle

Les mer om prosjektet Inkludering og livslang idrett – Klæbu for alle

Avtaler

Grasrotandelen Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. Besøk vår grasrotside hos Norsk Tipping Kleskolleksjon Klæbu idrettslag har avtale med Nor Contact på Heimdal.Gjennom avtalen får vi et bredt og godt produktsortiment som gir oss identitet og […]

Klæbu IL’s lover

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Klæbu Idrettslag[1], stiftet 19. juni 1906, med senere endringer, senest av7. mars 2013 godkjent av Sør Trøndelag idrettskrets den…31.05.2013…… I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Klæbu idrettslag er en sammenslutning av ”Idrettslaget Vassfjell” som er en fortsettelse av Klæbu Skilag stiftet 11. november 1906 og Klæbu […]

Klæbu ILs Verdier

Klæbu IL skal arbeide for at alle medlemmer gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Idrettslaget skal være en positiv verdiskaper for Klæbus Innbyggere og lokalmiljø, og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Aktivitetsverdier IdrettsgledeIdrettsglede er de gode opplevelsene man får gjennom idrettsaktiviteten. Gjennom idrettsgleden skal […]