KLÆBU IL

Klæbu IL

How Can We Help?

Fullmaktsmatrise Vedtatt

Du er her:
< Alle

FULLMAKTSMATRISE FOR IKKE BUDSJETTERTE KOSTNADER FOR KLÆBU IDRETTSLAG.

Denne fullmaktsmatrisen ble vedtatt på styremøte den 29-04-2022 i Hovedstyremøte 4 i 2022.

Se fullmaktsmatrise her

Innholdsfortegnelse