KLÆBU IL

Klæbu IL

Saksdokumenter for 2022 ekstraordinært årsmøte

Saksliste for årsmøte i Klæbu Idrettslag

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne sakslisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 8: Klæbu IL avd. Funkis søker medlemskap i Norsk Innebandyforbund 

Med vennlig hilsen 

styret i Klæbu Idrettslag

Facebook
Twitter
LinkedIn