Klæbu IL

flest mulig – lengst mulig

Ski – Årsmøte

logo

Sted: Digitalt 

Dato og Tid: 08.03.21 kl.19.00

Saksliste: 

  • Sak 1: Registrering av stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøte
  • Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 
  • Sak 3: Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å signere protokollen
  • Sak 4: Godkjenne årsberetning 
  • Sak 5: Godkjenne årsregnskapet 
  • Sak 6: Godkjenne budsjett 
  • Sak 7: Valg av styre og valgkomité

Vedlagt ligger årsberetningen og regnskap for 2020:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn