KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøte Klæbu IL 2024

Sommereventyret 2023

Protokoller og årsberetninger fra avdelinger

Offisielt årsregnskap KIL 2023

Følgeskriv årsregnskap fra regnskapsfører

Regnskap Avdelinger

Prosjektregnskap

Ledelseserklæring Klæbu IL 2023

Kontrollutvalgets beretning

Revisjonsberetninge 2023 Klæbu IL

Budsjett for hovedlaget 2024

Budsjetter avdelinger og totalbudsjett 2024

Økonomihåndbok

Fullmaktsmatrise

Valgkomiteens innstilling

Årsberetningen Hovedlaget 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn