KLÆBU IL

Klæbu IL

Tilsynsvakt

På denne siden finner du en oversikt over klubbens fordeling av tilsynsvakter for sesongen 2023/2024. I tillegg vil du finne lenker til instrukser og skjema som benyttes ved gjennomføring av tilsynsvakt.

Tips: Søk på siden etter f.eks. H-J2008 for å finne vaktene til håndballaget J2008.
Alle vaktene til håndball starter med H, fotball med F-.

Kort oppsummert (for tilsynsvakter)

Opplæring: Opplæring som tilsynsvakt må gjennomføres hver 6.måned (samt hvis du ikke har vært tilsynsvakt etter 1.8.2022). Du finner skjema for opplæringspunkter i den blå permen i hver hall. Ta kontakt med lagleder for mer info.

Chromebook: Registrer deg inn i regnearket med navn, navn på utøver og antall timer.
Dette brukes som grunnlag til utbetaling av kompensasjon.

Besøkslogg: Trenere/lagledere skal registrere seg både når de kommer og når de drar.

Oppmøte-dokumentet: Kryss av/marker oppmøte når de ulike lagene møter til trening.

Arbeidsliste: Gå igjennom og utfør oppgavene på arbeidslisten i den røde permen.

Feil eller mangler: Registreres i egen bok som ligger i de respektive hallene.

Ved akutte situasjoner vil telefonnummeret til Trondheim kommunes
vakttelefon stå i instruksen fra kommunen.

Kort oppsummert (for lagledere)

Vaktene fordeles enten med håndsopprekning eller ved å tildele vakter. Skulle det oppstå problemer med å fordele vaktene benytt lagleder-sidene på Facebook for å sjekke om noen andre lag kan ta vakten(e).

Lagledere har det overordnet ansvaret for at det avtales overlevering av adgangskort til den aktuelle hallen. En smidig løsning er at påtroppende vakt (første vakt mandag) avtaler med avtroppende vakt for henting eller levering.

Alle tilsynsvakter skal ha opplæring før de kan være tilsynsvakt. Dette kan enten tas samlet eller ved at avtroppende vakt har opplæring med påtroppende vakt (gjerne planlegg overlappende tidspunkt for å ha tid til opplæring).

NB! På grunn av variasjon i størrelsen på lagene er noen årsklasser slått sammen slik at byrden fordeles. Disse er merket med * i oversikten. Lagledere på disse lagene må avtale fordelingen internt.

Tanemshallen

Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)
Søndag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)

ÅrUkeAvdelingLagMerknad
2023Uke 36FotballF-G2011
2023Uke 37FotballF-J2009/2010
2023Uke 38FotballF-G2010
2023Uke 39FotballF-G2009
2023Uke 40FotballF-J2013
2023Uke 41*** Høstferie ***
2023Uke 42HåndballH-G2011 (J2009 lør/søn)
2023Uke 43Hestesport
2023Uke 44FotballF-G2013
2023Uke 45FotballF-J2012
2023Uke 46HåndballH-J2007
2023Uke 47HåndballH-G2013
2023Uke 48HåndballH-J20/K3
2023Uke 49HåndballH-J2011
2023Uke 50HåndballH-J2013
2023Uke 51HåndballH-J2012
2023Uke 52*** Juleferie ***
2024Uke 1FotballF-G2011
2024Uke 2FotballF-J2011
2024Uke 3FotballF-G2010
2024Uke 4FotballF-G2009
2024Uke 5HåndballH-J2011
2024Uke 6HåndballH-G2011
2024Uke 7Hestesport
2024Uke 8*** Vinterferie ***
2024Uke 9HåndballH-J2010
2024Uke 10HåndballH-G2009/G2010
2024Uke 11Hestesport
2024Uke 12HåndballH-J2008
2024Uke 13*** Påskeferie ***
2024Uke 14HåndballH-J2011/J2013 *
2024Uke 15FotballF-J2013
2024Uke 16FotballF-G2013
2024Uke 17FotballF-J2012

Klæbuhallen

Åpningstider
Hverdag kl.1600 – 2300 (oppmøte kl.1545)
Lørdag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)
Søndag kl.0900 – 2200 (oppmøte kl.0845)

ÅrUkeAvdelingLagMerknad
2023Uke 36HåndballH-J2009
2023Uke 37HåndballH-G2010/G2009 *
2023Uke 38HåndballH-J2008
2023Uke 39Hestesport
2023Uke 40HåndballH-J2010
2023Uke 41*** Høstferie ***
2023Uke 42Ski
2023Uke 43Ski
2023Uke 44Badminton
2023Uke 45FotballF-G2012
2023Uke 46FotballF-J2011
2023Uke 47FotballF-G2011
2023Uke 48FotballF-J2009/2010
2023Uke 49FotballF-G2010
2023Uke 50FotballF-G2009
2023Uke 51FotballF-J2013
2023Uke 52*** Juleferie ***
2024Uke 1HåndballH-G20/G2012
2024Uke 2HåndballH-G2013
2024Uke 3HåndballH-J2009
2024Uke 4Hestesport
2024Uke 5Badminton
2024Uke 6HåndballH-J2007
2024Uke 7FotballF-G2012
2024Uke 8*** Vinterferie ***
2024Uke 9FotballF-J2014
2024Uke 10FotballF-G2014
2024Uke 11HåndballH-J2012
2024Uke 12HåndballH-J2013
2024Uke 13*** Påskeferie ***
2024Uke 14HåndballH-J20/K3
2024Uke 15HåndballH-G20/G2012
2024Uke 16E-sport
2024Uke 17Ski

Instrukser (fra Trondheim Kommune)

Lenke til opplæringsskjema (kommer)

Lenke til oppgaveskjema (kommer)

Sist oppdatert 28. august 2023 (fordeling 2023/2024)