Ski

Vi er en flott gjeng som trives i skog og mark, både med og uten ski på beina..

Informasjon om idrettsskolen

Visjon:

Utfordring og glede for alle
Visjonen skal knytte Klæbu IL Ski til noe positivt.
Skiavdelingen skal legge til rette for utfordring og mestring for både bredde og topp.
Den skal gi utfordring, inspirasjon, skiglede og sosialisering.

Skiavdelingens plass i lokalmiljøet
Klæbu IL Ski er i dag en gruppe som danner et godt fritidstilbud til barn og unge i Klæbu, og som må tilpasse seg kommunale myndigheter, andre grupper innenfor moderklubben, så vel som andre idrettslag i kommunen.

En utviklingsorientert grunnholdning
Langrenn er en idrett som stiller store krav til utholdenhet, styrke, teknikk og psyke. Klubbens ledere må lære utøverne om sammenheng mellom fysisk utvikling, trening, ernæring, prestasjoner og hvile. Derfor er det viktig at foreldre og ledere gir alle riktig og god oppmerksomhet. Det gjelder å skape et miljø der alle trives, og der den enkelte kan utvikle seg i forhold til egne ønsker.

Aktivitet på ulike alderstrinn
Norges Skiforbunds utviklingstrapp for langrenn, gir veiledning hva som er anbefalte prinsipp, mengde og intensitet for forskjellige aldersgrupper når det gjelder trening. Nedenfor har vi pekt på innhold i trening/aktivitet i forhold til alder. Disse er ikke på noen måte utfyllende, men et grovt bilde av de faglige anbefalingene.

Årsmøte
Klæbu IL Ski sitt øverste organ er årsmøtet til hovedlaget som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Kontaktpersoner ski

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder

Ingvild Harr Lian

45285013

lianingvildharr@gmail.com

Sportslig leder

Torbjørn Skaanes

91536834

toskaanes@gmail.com

Nestleder

Torstein Sundset

41532554

sundset1@live.no

Sekretær

Silje Oanes Sjøli

99520258

siljeoaness@gmail.com

Kasserer

Dag Ivar Hovdal

90546069

d-iho@online.no

Styremedlem

Torstein Grenstad

92847105

tgrend@online.no