KLÆBU IL

Klæbu IL

Ski

Vi er en flott gjeng som trives i skog og mark, både med og uten ski på beina..

Visjon:

Utfordring og glede for alle
Visjonen skal knytte Klæbu IL Ski til noe positivt.
Skiavdelingen skal legge til rette for utfordring og mestring for både bredde og topp.
Den skal gi utfordring, inspirasjon, skiglede og sosialisering.

Skiavdelingens plass i lokalmiljøet
Klæbu IL Ski er i dag en gruppe som danner et godt fritidstilbud til barn og unge i Klæbu, og som må tilpasse seg kommunale myndigheter, andre grupper innenfor moderklubben, så vel som andre idrettslag i kommunen.

En utviklingsorientert grunnholdning
Langrenn er en idrett som stiller store krav til utholdenhet, styrke, teknikk og psyke. Klubbens ledere må lære utøverne om sammenheng mellom fysisk utvikling, trening, ernæring, prestasjoner og hvile. Derfor er det viktig at foreldre og ledere gir alle riktig og god oppmerksomhet. Det gjelder å skape et miljø der alle trives, og der den enkelte kan utvikle seg i forhold til egne ønsker.

Aktivitet på ulike alderstrinn
Norges Skiforbunds utviklingstrapp for langrenn, gir veiledning hva som er anbefalte prinsipp, mengde og intensitet for forskjellige aldersgrupper når det gjelder trening. Nedenfor har vi pekt på innhold i trening/aktivitet i forhold til alder. Disse er ikke på noen måte utfyllende, men et grovt bilde av de faglige anbefalingene.

Årsmøte
Klæbu IL Ski sitt øverste organ er årsmøtet til hovedlaget som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Aktivitetsavgift og dugnader:

Ski har ikke aktivitetsavgift fra 11 år og eldre. 

Men følgende dugnader er obligatorisk for foresatte til utøver fra 11 år og eldre; Vassfjellet Rundt, Telenorkarusellen og tilsynsvakt i Klæbuhallen.

Kontaktpersoner ski

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Dag Ivar Hovdalski@klaebuil.no
Sportslig leder Torstein Sundset41532554
Nestleder Camilla Storseth Moe
Sekretær Tone Arntsen Aadahl
Kasserer
Styremedlem Ivar Sjøli