KLÆBU IL

Klæbu IL

Svømming

Svømmetilbud i regi av Klæbu Idrettslag

Svømming er en inkluderende sport som fenger mange. Gjennom svømming får man beveget på hele kroppen, man får utfordret seg selv, man får bedre koordinasjon og kondisjon, og man blir trygg i vannet. Det å svømme er ikke bare en utrolig artig fritidsaktivitet, det er en ferdighet man alltid vil ha bruk for.

Klæbu Idrettslag avd. Svømming tilbyr både svømmekurs og en svømmegruppe for svømmedyktige i bassenget. Svømmekursene og svømmegruppen er begge en del av Klæbu IL avd. Svømming, og alle er mer enn velkomne til å være med i svømmeavdelingen! Vi har to kursrunder hvert år, høst og vår. Oppstart høstkursene er vanligvis i starten av Oktober og vår kursene i slutten av Januar.

Svømmekurs:

Svømmekurs vil bli arrangert på onsdager og torsdager i bassenget i Klæbu Kulturhus av Klæbu Idrettslag avd. Svømming. Påmelding til svømmekursene skjer via tryggivann sine hjemmesider hvor man  også finner mer informasjon om de forskjellige kursene: http://tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=182 . 

Pris:

Opplyses om på kursenes påmeldingsside + gyldig medlemskap i Klæbu IL

Oppstart:

Informasjon finnes på det enkelte kurs i tryggivann.no

Klæbu IL følger kursopplegget til Norges Svømmeskole og den tilhørende kursstigen:

Grunnkurs

 • Hval: Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Dykke’, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.
  • Læringsmål: Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.
 • Skilpadde: Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Flyte’, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet ‘bærer’ kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.
  • Læringsmål: Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.
 • Pingvin: Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.
  • Læringsmål: Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.
 • Sjøløve: På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så her er det viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået. Læringsmål: Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen), kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)
 • Selungen: Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Fremdrift’, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift. Læringsmål: Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Videregående kurs

 • Sel: På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.
  • Læringsmål: Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert og kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Svømmegruppe:

Klæbu IL svømming tilbyr trening i vann for de som er svømmedyktige, kan crawl, rygg og grovkoordinert butterfly og bryst. Fint om de har gjenomført kursrekka vi tilbyr. Trenerne vil ta en gjennomgang med alle nye etterhvert som de starter. De som ikke fyller kravene til å være med i svømmegruppa blir henvist til våre kurs.

For sesongen 2022/ 2023 har vi treninger på torsdager 18.00 – 20.00. Treningsgruppa er det opp i to mindre grupper ut fra ferdigheter og nivå. Det er 1 time trening pr. gruppe. 

På treningene er det lagt opp til å bli bedre i alle svømmearter samt mye lek og moro. 

Påmelding gjøres her: https://forms.gle/jCEuEbvgyt8NdMVX8 

Pris for sesongen september – juni er kr. 1200,- + gyldig medlemskap i Klæbu IL.

For spørsmål ta kontakt pr e-post på svomming@klaebuil.no