Fotball

Klæbu IL, fotball har over 400 aktive jenter og gutter i alle aldre og et stort og aktivt støtteapparat med frivillige trenere, oppmenn og foreldrekontakter.

Vår trenings- og kamparena er Sørborgen Kunstgress, hvor vi disponerer en 11ér bane, samt en 7ér bane året gjennom.

Klæbu IL, fotball har en overordnet målsetting:
«Flest mulig – lengst mulig – best mulig».

Klubben er definert som en breddeklubb og vi lever etter fotballens verdigrunnlag.

1: Fotball for alle

  1. Alle som har lyst til å spille fotball i barne- og ungdomstiden, skal ha et godt tilbud
  2. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike «løp» i klubben – både for dem som har lyst til å spille hele tiden, og for dem som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på fotballen.

2: Trygghet + mestring gir trivsel

  1. ALLE skal være i flysonen. Trygghet er ett sentralt element i det å trives.
  2. Mestring handler om å få til noe. Det kan være å løse en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå ett mål – alene eller i samspill med andre.

3: Fair play

  1. Alle skal vise respekt for hverandre på og utenfor banen
  2. Både spillere, trenere, ledere, foreldre og foresatte må ha ett bevisst forhold til fair play.

Kontaktpersoner fotball

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Leder

Kristian Meland

93298117

fotball@klaebuil.no / kristian.meland@sit.no

Nestleder

Arve Svorkmo

41270489

arvsvo@online.no

Sekretær/styremedlem

Elise Heimsnes

45967688

elise@heimsnes.no

Styremedlem

Marit Kirknes


marit.kirknes@ou.trondheim.kommune.no

Styremedlem

Arild Steinar Torp

90146366

arild.sttorp@gmail.com

Styremedlem

Jonas Røskaft Forså

45906721

jrf@holte.no

Rolle

Navn

Telefon

E-post

Sportslig fotball

sportslig.fotball@klaebuil.no

Sportslig leder

Arve Svorkmo

41270489

arvsvo@online.no

Materialforvalter

Arild Torp

Jentefotballansvarlig

Frode Svendsen

99033151

frodesvendsen@hotmail.com

Keeperansvarlig

Lise Bye

95191575