KLÆBU IL

Klæbu IL

Årsmøtepapirer Klæbu IL

Her kommer årsmøte-papirene til årsmøtet i Klæbu Idrettslag.

Digitalt årsmøte – regnskap. Del.1

Pga. restriksjoner mht. fysiske møter gjennomføres et enkelt digitalt årsmøte hvor vi kun godkjenner regnskap søndag den 13. juni klokka 18.00. Alle andre saker trekker vi og gjennomfører som et fysisk møte så snart det lar seg gjøre. Det vil tidligst være rundt skolestart.

Aktuelle dokumenter/ deler av dokumenter for denne saken:

Sak 9 om regnskapet i årsmøtepapirene, regnskapet, revisor sin beretning, redegjørelse om regnskapskostnad fra regnskapsfører samt det som kontrollutvalget sier om regnskapet.

Alle som har meldt seg på årsmøtet, vil få en e-post når årsmøtedato er klar. E-posten vil også inneholde informasjon om hvor det blir og hvordan man deltar.
Påmeldingen pr. dags dato er gjeldene, fristen var 27.mai.

Mvh.

Styret i Klæbu IL

Facebook
Twitter
LinkedIn