KLÆBU IL

Klæbu IL

Innbydelse til OG-stafett

Innbydelse til OG-stafett 

onsdag 1.september 

Dato 1.september 2021 kl.18.00 

Sted Tanem Skole i Klæbu, merket fra FV 704 

Parkering Ved Tanem Skole, samlingsplass og start ved skolen.

Kartlink

Start Stafett kl. 18:00 presis 

Individuell start kl. 18:15 – 19:00 

Bestemmelser for stafetten 

Stafettlagene består av 3 deltagere med valgfri sammensetning av lagene, men  deltageren må minst løpe den løypen som tilhører sin klasse. Man kan fritt velge å  løpe en klasse som er høyere enn den man tilhører. 

Følgende løyper og klasseinndelinger benyttes på stafetten: 

Løype Klasse Løypelengde 

Blå H 17-44 2,7 km A/B 

Rød H 15-16, H 45-54 2,5 km A/B 

Grønn D 15-49, H 13-14, H 55-64 2,1 km A/B 

Hvit D 13-14, D 50-64, H 65-74 2,0 km B 

Gul D/H 12, D/H 13C, D-65->, H 75-> 1,9 km C 

Nybegynner 1,5 km N 

Merk at det mulig å løpe individuelt for de som ikke stiller på stafettlag.  

Startkontingent 

Nybegynnere – gratis, individuell start kr. 60,-. Stafett kr. 120,-. 

Innbetaling på Vipps nr. 656171 

Kart Tanem, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2,5 m. Nybegynnere 1:2500 Terreng Skog, myr og sti. Noe innslag av områder med redusert løpbarhet 

Løpsleder Frode Støre Bergrem 

Løypelegger Nils Ottar Svaan 

Premier Premie til alle nybegynnere rett etter målgang 

Vi må ta forhåndspåmelding for stafettlaga. Oppgi lagets navn 

og deltakere med navn, etappe og brikkenummer. 

Påmeldingsfrist innen mandag 30. august kl. 21:00 til Frode Støre Bergrem, frodesbergrem@hotmail.com

Velkommen til en trivelig avslutning Klæbu!

Facebook
Twitter
LinkedIn