KLÆBU IL

Klæbu IL

How Can We Help?

Instruks utøver-konto

Du er her:
< Alle
 1. Utøverkonto skal etableres etter idrettskolen og når ny utøver starter i laget.
 2. Alle utøvere starter med 0,- på konto. Det er ikke anledning til å overføre fra
  felleskonto til utøverkonto ved etablering.
 3. Det skal etableres rutiner for til enhver tid ha oversikt på utøvernes saldo.
 4. Ved dugnader i laget skal det fremkomme om- og hvilken fordeling dugnaden
  medfører mellom utøver- og lagskonto.
 5. Dugnader som pålegges av avdeling som for eksempel tilsynsvakt er
  virksomhetskritisk og kan ikke velges bort selv om laget/utøvere ikke har behov for
  dugnadspenger.
 6. Utøverkontoen skal kun nyttes til betaling av egenandel, kjøp av varer, avgifter og
  lisenser som er en del av lagets aktivitet.
 7. Det er ikke mulig for utøver ta ut/overføre penger til egen konto for privat forbruk.
 8. Lagets budsjett skal gi foresatte et plangrunnlag for hvilke utgifter som må påberegnes
  for kommende sesong. Cuper, treningssamlinger, reiser og innkjøp skal fremkomme
  av lagsbudsjettet.
 9. Det vil være foresatte som ikke har anledning til å bidra like mye som andre, dette
  grunnet arbeidssituasjon, helse, kultur eller sosiale årsaker. Lagleder må ta hensyn til
  dette og planlegge i god tid og for noen må laget hjelpe til på utøveres konto.
 10. Lagleder skal, dersom foresatte/utøver ønsker, prioritere å gi mulighet ved dugnader til
  de utøvere med lavest saldo. Dette for å tilstrebe størst mulig likhet på lagets
  utøversaldoer.
 11. Trenere deltar normalt ikke på lagets dugnader der hvor trener ikke er lønnet. For
  trenere som har egne barn som utøver i laget anbefales det at utøverens konto fylles fra
  felleskonto til det som er gjennomsnitt av øvrige utøveres innskudd.
 12. Det settes et øvre tak pr spiller på kr. 5.000,-
 13. Når en utøver slutter i avdelingen overføres utøverkontoen til lagets felleskonto. Det er
  ikke mulig å overføre fra utøverkonto til privat konto.
Innholdsfortegnelse