KLÆBU IL

Klæbu IL

How Can We Help?

Politiattest

Du er her:
< Alle

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.
Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om kravet til politiattest her

For å innhente politiattest gjør du følgende:

  • Send forespørsel til ansvarlig for politiattest på mail medlem@klaebuil.no
  • Du får i retur en bekreftelse fra idrettslaget som skal brukes videre i søknadsprosessen.
  • Følg så linken til politiets nettsider i veilederen. Der fyller man ut en søknad og bekreftelsen fra
    idrettslaget følger med som vedlegg.
  • Etter 1-3 uker kommer politiattesten tilsendt pr. post. Den blir ikke sendt idrettslaget.
  • Politiattesten SKAL fremvises ansvarlig i Idrettslaget og protokollføres.
    Attesten beholder man selv.
Innholdsfortegnelse