KLÆBU IL

Klæbu IL

Politiattest

Du er her:
< Alle
Innholdsfortegnelse

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer.
Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om kravet til politiattest her

For å innhente politiattest gjør du følgende:

  • Send forespørsel til ansvarlig for politiattest på mail medlem@klaebuil.no
  • Du får i retur en bekreftelse fra idrettslaget som skal brukes videre i søknadsprosessen.
  • Følg så linken til politiets nettsider i veilederen. Der fyller man ut en søknad og bekreftelsen fra
    idrettslaget følger med som vedlegg.
  • Etter 1-3 uker kommer politiattesten tilsendt pr. post. Den blir ikke sendt idrettslaget.
  • Politiattesten SKAL fremvises ansvarlig i Idrettslaget og protokollføres.
    Attesten beholder man selv.