Innkalling til årsmøte – Håndball

Velkommen til årsmøte for Klæbu IL Håndball Mandag 18.03.2021, kl 19:00 Møtet avholdes digitalt med påmelding i Rubic.Frist for påmelding er Fredag 12.Mars 2021 KL 12.00 Sakliste1: Godkjenne de stemmeberettigede2: Godkjenne innkalling3: Godkjenne sakliste4: Velge møteleder5: Velge referent6: Velge to personer til å underskrive protokollen7: Behandle avdelingens årsberetning(Årsberetning for lagene gjennomgås ikke men distribueres i […]