KLÆBU IL

Klæbu IL

Invitasjon til årsmøte 2023 – Badminton

Det inviteres herved til Årsmøte 2023 i Klæbu IL Badminton.Møtet avholdes onsdag 15. februar kl 19:00 i Klæbu Rådhus (Vikingveien 8) Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn saker de ønsker tatt opp, innen onsdag 18. januar. Disse sendes til styret på mail : badminton@klaebuil.no Fullstendig saksliste vil utarbeides av styret og gjøres tilgjengelig […]

Trening Badminton

Våre treningstider Mandager – Tanemshallen18.00-19.15: Gruppe 1, Junior opp til 9.klasse.19.30-20.45: Gruppe 2, 10. klasse til Senior Torsdager – Klæbuhallen18.00-19: Gruppe 119.15- 20.15: Gruppe 2 Fredager – Tanemshallen18-20: Gruppe 1 og 2 (da deler vi inn hallen i to treningsområder) Oppmøte skjer utenfor hallene.Tilsynsvakt i hallen slipper inn gruppene til oppsatt tid.Foresatte har ikke anledning […]