KLÆBU IL

Klæbu IL

Ekstraordinært årsmøte Klæbu IL

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I KLÆBU IL 

Til medlemmene i Klæbu Idrettslag   

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Klæbu Idrettslag

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet er åpent for alle, og avholdes den 14. september 2023 kl. 17:00 i Klæbu Rådhus (gamle kommunestyresal). 

Vi oppfordrer til påmelding via Rubic, da dette forenkler opptelling av gyldige medlemmer. Dette er selvfølgelig ikke obligatorisk, alle er velkomne.

Påmelding gjøres her:

https://app.rubic.no/Public/Events/15444

Fullstendig saksliste med saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden og via medlemssystem.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte –

og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett

mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu -ils-lover/

Vi håper på godt oppmøte, velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Klæbu, 30.08.23

Med vennlig hilsen

Styret

Facebook
Twitter
LinkedIn