KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling til årsmøte 2020

Til medlemmene i Klæbu Idrettslag 

21. september Klæbu 2021 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag del II 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag for 2020. Årsmøtet avholdes fysisk den 21. oktober 2021 kl. 18.00 på Rådhuset.

Påmelding skjer her:

https://app.rubic.no/Public/Events/2389

Dette for å se om man er stemmeberettiget.

Årsmøte del II er en fortsettelse av ordinært årsmøte del I som ble avholdt digitalt den 3. juni tidligere i år. I årsmøte del I ble regnskap vedtatt (sak 9) og alle de andre sakene utsatt til det kunne gjennomføres som et fysisk årsmøte del II. 

Det vedlegges saksliste. De sakene som var forberedt, men som ble utsatt vil bli behandlet nå i årsmøtet sin del II. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte – og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://www.klaebuil.no/klubben/klaebu -ils-lover/ Velkommen til årsmøte! 

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden etter en gjennomgang i styremøte i uke 39. 

Med vennlig hilsen 

Styret

Påmelding i Rubic

Vedlagt Saksliste for årsmøtet

Facebook
Twitter
LinkedIn