STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE SMITTE- OG SPREDINGSRISIKO VED KLÆBU IL HÅNDBALLAVDELING

Trondheim kommune har den siste tiden hatt økene smitte og flere utøvere i kommunen er og har vært i karantene. Hensikten med denne reguleringen er å ytterligere redusere faren for smitte i håndballag og for at utøvere kan fortsette å spille kamper og ha treninger. Følgende tiltak iverksettes med umiddelbar virkning: Håndballkamper i Tanemhallen og […]

Instruks for smitteforebygging ved kamp TANEMSHALLEN

Hensikten med denne instruks er å ivareta smittevern ved gjennomføring av kamper i Tanemhallen. Instruksen baserer seg på NIF bestemmelser og retningslinjer gitt av Trondheim kommune. Antall publikum som tillates i Tanemhallen under kamp er 24 personer under nåværende smitteverntiltak. Enkeltkamper: Ansvar for at tiltakene i denne instruksen følges ligger på lagleder for hjemmelag i […]

Instruks for smitteforebygging ved kamp KLÆBUHALLEN

Hensikten med denne instruks er å ivareta smittevern ved gjennomføring av kamper i Klæbuhallen. Instruksen baserer seg på NIF bestemmelser og retningslinjer gitt av Trondheim kommune. Antall publikum som tillates i Klæbuhall under kamp er 60 personer under nåværende smitteverntiltak. Enkeltkamper: Ansvar for at tiltakene i denne instruksen følges ligger på lagleder for hjemmelag i […]