STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE SMITTE- OG SPREDINGSRISIKO VED KLÆBU IL HÅNDBALLAVDELING

Trondheim kommune har den siste tiden hatt økene smitte og flere utøvere i kommunen er og har vært i karantene. Hensikten med denne reguleringen er å ytterligere redusere faren for smitte i håndballag og for at utøvere kan fortsette å spille kamper og ha treninger. Følgende tiltak iverksettes med umiddelbar virkning: Håndballkamper i Tanemhallen og […]