KLÆBU IL

Klæbu IL

Innkalling til årsmøte 2022 – Hestesport

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu IL – Hestesport
Årsmøtet avholdes 10. mars kl. 19:00 på Rådhuset i Klæbu.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 03. mars til
hestesport@klaebuil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet. Dokumenter for årsmøte legges ut på Klæbu IL`s hjemmeside.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av [navn på idrettslaget] i
minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og
forslagsrett.
Påmelding via Rubic: https://app.rubic.no/Public/Events/3040
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Klæbu IL – Hestesport

Facebook
Twitter
LinkedIn