KLÆBU IL

Klæbu IL

Sportsplan Fotball

Sportsplan er et veldig viktig arbeidsredskap for at trenerne i klubben skal tenke likt
og at vi skal ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres. Den skal gi alle en felles
forståelse av hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.
Med en omforent sportsplan vil trenere kunne gå inn i hvilket som helst alderstrinn,
vite hvilken fotballforståelse og teknisk grunnlag som skal være etablert, og kunne
bygge videre på dette i treningsopplegget. Trenerskifte fra ett år til et annet vil med
dette være enklere.
Spillerne vil få tydelig fokus på hvilke ferdigheter som det arbeides med til enhver
tid, og få muligheten til å finpusse på oppgavene ennå mer. Terskelen for hospitering
på nivåer over blir lavere, da spillerne har det samme grunnlaget.
Sist men ikke minst – med en sportsplan, får Klæbu sine trenere og lagledere et
utmerket verktøy til å forberede treningene og årsplanen for lagene sine. Vi trenger
ikke finne opp kruttet for hver sesong. Kruttet ligger i fortsettelsen her!

Facebook
Twitter
LinkedIn